ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศช่องทางการเข้าสู่ระบบในการตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
     ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลบันนังสตา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าสู่ระบบโดยกดลิงค์หรือสแกนคิวร์อาโค้ด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในการเข้าสู่ระบบ สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ในการเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบันนังสตา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ช่องทางการเข้าสู่ระบบในการตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 622.19 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 8 มิถุนายน 2563