ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 60 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563))
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ในระบบ E-Plannacc รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (6 เดือนแรกปี พ.ศ. 2563) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 684.65 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 1 มิถุนายน 2563