ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา
รายละเอียด :
                ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ได้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  โดยสถานการณ์ในประเทศไทย  พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวหลายจังหวัด
               เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา  อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิดและสังคมรอบข้างโดยรวม  อีกทั้งเป็นสนองตอบต่อแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอกำหนดการปิดภาคเรียนที่  ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  และการเปิดภาคเรียนที่  ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้  
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 830.19 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2563