ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน  โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับคัดเลือก  ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่งานสวัสดิการสังคมฯ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบันนังสตา  ระหว่างวันที่  ๑๖-๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  มีอายุตั้งแต่  ๑๗  ปีขึ้นไป  และกำลังจะจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  ๕  ถึงระดับ  ปวส.  หรือ  อนุปริญญา  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 550.09 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2563