ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด :
                สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ระบบโควตาช่องทางพิเศษ  (Fast  tract)  มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ  ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสามารถสอบบรรจุเป็นนักวิชาการสุขาภิบาล  เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนได้อีกด้วย
          โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระบบโควตาช่องทางพิเศษ  ครั้งที่  ๒  (Fast  Track  II)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 745.99 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563