ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
รายละเอียด :
                ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้ง  ผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการกเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา  ที่อยู่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒  ศาลากลางจังหวัดยะลา  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฎตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา  เรื่อง  รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  ที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563