ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
รายละเอียด :
                ด้วย  สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  จะออกพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโน/สำรวจ  โครงการต่าง ๆ  โดยออกสัมภาษณ์ตามครัวเรือน/สถานประกอบกิจการ  ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ  นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน  กำหนดนโยบาย  ติดตามและประเมินผล
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ  และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาที่ไปเก็บข้อมูลตามแผนงานในแต่ละเดือน  โดยท่านสามารถขอตรวจสอบได้จากบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจ/สัมภาษณ์ได้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.10 MB
      2.ข่าวประชาสัมพันธ์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 92.49 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2562