ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายละเอียด :
                เพื่อให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงได้ออกประกาศคุณธรรม  จริยธรรม  ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบันนังสตาถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2560