ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่สภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๒  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 227.72 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2562