ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่  และโรคไข้เลือดออก  ติดตามสถานการณ์จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ให้บุคลากรในสังกัด  ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.15 MB
      2.สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 529.64 KB
      3.สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 573.38 KB
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 5 เมษายน 2562