ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวได้ภายในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒  ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (www.dla.go.th  หัวข้อ  "ข้อมูลข่าวสาร")
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.หนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2562