ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด :
               ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา  กำลังเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ซึ่งเด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ๓  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (เกิดเกิดระหว่างวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ - ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙)  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  (ในวันเวลาราชการ)  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายละเอียดการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2562