ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียด :
                ตามที่สภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ออกประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  นั้น 
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 225.52 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2561