ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียด :
                ด้วยสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประชุมสภา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 146.63 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2561