ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  และส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและปรชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง  รู้จักใช้สิทธิในการขอทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้สมเจตนารมณ์ของรพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ได้ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2561