ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด :
                ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ได้ออกประกาศเรื่อง  การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)  นั้น
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน  (ผู้ลงทะเบียน)  เพิ่มเติม  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน 
          จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 421.74 KB
      2.ข่าวประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 459.94 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2561