ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลรายออีดิลฟิตรี ๒๕๖๑
รายละเอียด :
               ด้วยในช่วงเทศกาลรายออีดิลฟิตรีของทุกปี  ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน  ช่วยกันปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ  พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาเศษวัชพืช  สิ่งปฏิกูลริมสองข้างทาง  และดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ท้องถนน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.มาตรการ ๑๐ รสขม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.25 KB
      2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 206.00 KB
      3.สื่อรณรงค์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช และระมัดระวังสัตว์เลี้ยง (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 372.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2561