ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด :
                เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment : LPA)  ประจำปี  ๒๕๖๐  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อตอบสนองการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นั้น
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ  ดังกล่าว  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 807.06 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2560