ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
รายละเอียด :
      จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ๑๘.๖๒ ต่อประชากรแสนคน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์สำหรับให้ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 707.49 KB
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2560