ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การจำหน่วยเลขประจำบ้าน ทะเบียนบ้านและย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน
รายละเอียด :
      ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การจำหน่วยเลขประจำบ้าน ทะเบียนบ้านและย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๓๔ ข้อ ๓๔/๑ และข้อ ๘๑ แห่งระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2560