ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 5 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียด :
      ด้วยสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี ๒๕๖๐ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๑ และที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 330.09 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2560