ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด :
      ด้วยสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 146.51 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2559