ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครองครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 403.70 KB
      2.ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 759.47 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2559