ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด :
      ตามที่สภาเทศบาลตำบลบันนังสตามีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ แผน/เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศใช้เทศบัญญัติ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 252.92 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 กันยายน 2559