ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 5 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
รายละเอียด :
      ด้วยในขณะนี้สภาพอากาศมีลักษณะร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง เหมาะแก่การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนเชื้อโรคติดต่อต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ นอกจากนี้การที่สภาพร้อนอบอ้าว ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูง ส่งผลให้การระเหยของเหงื่อทำได้ไม่ดี ร่างกายไม่สามารถขับความร้อนออกมาได้ จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนพื้นที่ ได้รับทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค เพื่อเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยได้แนบประกาศและรายละเอียดโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.อาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2559