ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียด :
      ด้วยรัฐบาลจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่ของเด็ก ๔๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 6.09 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 ตุลาคม 2558