ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
รายละเอียด :
     รายละเอียดประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายบริหาร เทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก ๑. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๗) จำนวน ๑ อัตรา ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) จำนวน ๑ อัตรา ๓. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ๗) จำนวน ๑ อัตรา ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบันนังสตา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.56 MB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.68 MB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.72 MB
      4.ไฟล์แนบที่ 4 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.46 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 6 กรกฎาคม 2558