ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ร่วมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
รายละเอียด :
      ด้วยระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น ทางเทศบาลตำบลบันนังสตา จึงได้รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕8 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างสุภาพ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 418.50 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 469.50 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 244.50 KB
      4.ไฟล์แนบที่ 4 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 212.49 KB
      5.ไฟล์แนบที่ 5 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 676.79 KB
      6.ไฟล์แนบที่ 6 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 622.28 KB
      7.ไฟล์แนบที่ 7 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 178.07 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 เมษายน 2558