ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาลให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประกาศใช้แผนฉบับดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ แผน/เทศบัญญัติ ในส่วนของแผนอัตรากำลัง
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 334.32 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2557