ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
รายละเอียด :
      ด้วยงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๘ และการแนะนำกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน สำหรับการให้บริการชำระภาษีแก่ผู้มารับบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.28 MB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 774.90 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 4 ธันวาคม 2557