ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายละเอียด :
      ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา จะจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ดังนั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2557