ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียด :
      ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่่อเกิดเหตุภัยภิบัติ โดยท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟลที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 332.50 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.02 MB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.41 MB
      4.ไฟล์แนบที่ 4 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2557